เผยโฉมแล้ว LINE Sticker “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ”

สติ๊กเกอร์ค่านิยม

หลังจากเป็นข่าวมาระยะหนึ่ง ในที่สุด สติ๊กเกอร์ ไลน์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ โดยดาวน์โหลดฟรีตั้งแต่วันที่ 30 .. 2557 – วันที่ 28 ..2558

- Advertisement -

ในเอกสารเผยแพร่ที่ให้กับสื่อมวลชน เปิดเผยให้เห็นถึง ความเป็นมาของสติ๊กเกอร์ชุดนี้เอาไว้ว่า

ค่านิยมสิบสองประการ” เป็นค่านิยมที่นายกรัฐมนตรี พล อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบให้กับคนไทย โดยเป็นการนำค่านิยมที่ดีที่คนไทยล้วนชื่นชมมาช้านาน รวมทั้งพระราชดำริสอนใจที่สำคัญ มารวบรวมและเรียบเรียงให้จำง่าย เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในสังคมไทย ทีมงานของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคม จึงได้มีโครงการจัดทำสติกเกอร์ “ค่านิยมสิบสองประการ” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และกระทรวงวัฒนธรรม มีการออกแบบและจัดทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่สื่อความหมาย โดยทีมงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มานานแล้วในด้านการสื่อสารกับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ของขวัญชุดนี้ยังรวมภาพอื่นๆ ที่เป็นเรื่องการทักทาย และการให้ของขวัญ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยในวาระแห่งความสุข ขึ้นปี พ.. 2558 นี้

รูปแบบสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์เคลื่อนไหว ดุ๊กดิ๊กได้ด้วย

เห็นแล้วมีความสุขกันไหมครับ ประชาชน