ตลท. เชิดชูครูดีเพื่อสังคม “ อารมณ์ ชูโชติ ” ครูหัวใจยิ่งใหญ่… ผู้ปลุกปั้น “ห้องสมุด” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตราชการครู


set teacher

โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม   ปี 2557  โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มอบรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต  แก่ผู้ทำความดีเพื่อสังคมด้านการพัฒนาห้องสมุด  ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  หนึ่งใน 7 องค์กรเพื่อสังคมในโครงการฯ ได้มอบ รางวัลอันทรงเกียรติให้กับ นางสาวอารมณ์ ชูโชติ ครูบรรณารักษ์ จากจ.สงขลา และชมรมบรรณ…เพาะกล้า ปัญญางาม พัฒนาห้องสมุดสู่สังคม

- Advertisement -

หนึ่งในผู้รับรางวัลไดแก่ ครูอารมณ์  ชูโชติ  บุคคลดีเด่นที่ทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ ทั้งอุทิศเวลาและสละทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน มุ่งพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน มาตลอดชีวิตราชการกว่า 34 ปี

“เริ่มจากการที่เห็นว่านักเรียนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง แล้วเราก็เห็นว่าพระเทพฯท่านเสด็จไปโรงเรียนตชด. ท่านเน้นให้คนอ่าน ไม่ว่าเทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหนแต่การอ่านก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ แล้วจากเดิมห้องสมุดทรุดโทรมไม่มีใครอ่าน พวกครูก็ยังไม่เข้าห้องสมุดเลย เราก็เข้าใจเพราะสภาพมันไม่ไหวจริงๆ แต่พอเราตั้งใจทำ จนมีห้องสมุดที่น่าสนใจมากขึ้น คนก็เห็นประโยชน์ แม้แต่ชุมชนเองเขาก็ช่วยกันมอบหนังสือมาให้”  นี่คือแรงบันดาลใจและที่มาที่ไปของความตั้งใจจากคุณครูอารมณ์

ถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเจออุปสรรคหลายอย่างทั้งสภาพความเป็นอยู่และปัญหาสุขภาพส่วนตัว แต่ในวันนี้คุณครูเล่าเหมือนเป็นเรื่องสนุกเมื่อนึกถึงความหลังได้แล้วว่า “ห้องสมุดตอนแรกที่เราเริ่มทำงานเวลาในตกหนักๆ หน้าต่างก็ปลิวหลุด แหม…เล่าให้ฟังวันนี้ใครฟังก็หัวเราะ แต่ตอนนั้นมันสุดๆ แล้วเวลาร้อนมันก็ร้อนจริงๆ ตัวเองยังเข้าไปแล้วเลือดกำเดาไหลมัน ร้อนมาก”

 

SET Thailand

จากความมุ่งมั่นที่กล่าวมา เมื่อทำงานอย่างหนัก คุณครูอารมณ์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญที่ผลักดันให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลสำคัญหลายรางวัล เช่น รางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  รางวัลกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   และยังผลักดันให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Read Thailand  อ่านเถิดเด็กไทย…อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  จากการแข่งขันทั่วประเทศ ซึ่งการที่คุณครูผลักดันจนเด็กนักเรียนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล ถือได้ว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่คุณครูปลาบปลื้มใจอย่างมาก

และหลังจากประสบความสำเร็จได้รับรางวัลจากโครงการและเด็กนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านแล้ว คุณครูอารมณ์ได้แบ่งปันแรงบันดาลใจเหล่านี้ไปยังครูที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียง หรือแม้แต่ 3 จังหวัดชายแดน    คุณครูคนนี้ก็เดินทางไปเพื่อปลุกปั้นความฝันเรื่องห้องสมุดให้เกิดขึ้น “ก็เอารางวัลที่ได้มาไปมอบไปทำต่อที่โรงเรียนบ้านเกิด เพราะคิดถึงความหลังเวลาที่ตัวเองลำบากมาก่อน 3 จังหวัดชายแดนใต้ก็ไป อย่างที่มายอ ยะหา ก็ไป ไปทำตู้ใส่หนังสือพระเทพฯ แล้วก็ใส่หนังสือของท่าน และทำที่โรงเรียนเราเองด้วย เพราะว่าเป็นห้องสมุดต้นแบบ” นี่คือการต่อยอดผ่านกระบวนการทางสังคม ทำให้รางวัลหนึ่งถูกกระจายตัวไปยังพื้นที่ที่ต้องการแรงสนับสนุนในรูปแบบเดียวกัน คุณครูอารมณ์เลือกที่จะพัฒนาห้องสมุดให้กับพื้นที่ใกล้เคียง เผยแพร่แนวคิดของตัวเอง และเมื่อมีคุณครูคนหนึ่งประสบความสำเร็จ หรือเด็กนักเรียนถูกชื่นชม ก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนใกล้ตัวได้เห็นตัวอย่างของคนประสบความสำเร็จ

 

Set teacher2
อารมณ์ ชูโชติ และ วัลลีย์ เพียรสถาพร ผู้ก่อตั้งชมรมบรรณ..เพาะกล้า ปัญญางาม ร่วมรับรางวัลผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาห้องสมุด

 

คุณครูอารมณ์เผยถึงความรู้สึกและเคล็ดลับที่ทำให้ทำงานได้อย่างที่ใจหวังว่า “ดีใจมากที่ได้รางวัลนี้ไม่เคยคิดเลยว่าครูบ้านนอกจะได้รับรางวัล ต้องขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยที่มองเห็น   และตอนที่รับรางวัลก็รับรางวัลจากมือของ คุณหญิงแม้นมาศ (ศ.พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุด   แห่งประเทศไทยฯ)     ซึ่งเราก็นับถือท่านมาก เป็นต้นแบบเลย เป็นคนใต้เหมือนกัน ท่านเป็นครูโบราณออกเสียงชัดทุกคำ รักษ์ความเป็นไทย ก็ดีใจที่ได้รางวัลนี้ แล้วก็อยากจะฝากถึงคุณครูให้ทุกคนตั้งใจทำงานโดยไม่หวังผล มองแค่สิ่งที่ทำให้เด็กก็พอ”

ดิฉันหวังรางวัลที่ได้รับจากโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ในสาขาการพัฒนาห้องสมุดนี้จะได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับครูบรรณารักษ์ทั่วประเทศว่า ห้องสมุด ที่เป็นหัวใจของพวกเราได้รับการสนับสนุนดูแลจากภาคธุรกิจอยู่เสมอ เพราะเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่จะสร้างบุคลากรคุณภาพแก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน   คุณครูกล่าวทิ้งท้ายไว้

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

www.set.or.th/th/news/csr/csr_p1.html

 

 

[Advertorial]