KFC ปล่อยแอพฯสแกนธนบัตร ปรับทัศนคติอาหาร “ราคาแพง”

 

KFC wow 25 app

KFC ในประเทศอินเดีย  พบว่าผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าอาหารใน KFC ราคาสูง จนทำให้หันไปรับประทานอาหารร้านอื่นๆ  KFC จึงร่วมกับ เอเย่นซี่ Blink Mumbai ทำแคมเปญ Wow @ 25  โดยพัฒนาแอพลิเคชั่น  Banknote Scan  แอพลิเคชั่นที่ให้ชาวอินเดียได้สแกนธนบัตรแต่ละมูลค่า ว่าสามา่รถซื้อเมนูไหนของ KFC ได้บ้าง  หลังจากที่สแกนจะเห็นเมนูลอยขึ้นมาทันที ผ่านเทคโนโลยี  Augmented Reality (AR)    ตลอดปล่อยแคมเปญได้รับการตอบรับอย่างดีมาก  ทั้งยอดดาวน์โหลดแอพฯและยอดสแกน

- Advertisement -

KFC wow 25 app AR2

 
KFC wow 25 app AR3

[vimeo]http://vimeo.com/82084872[/vimeo]