SCG รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน โครงการ SCG Excellent Internship รุ่นที่ 13 [PR]

Poster A2-03 

เอสซีจี (SCG) เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ฝึกงานกับบริษัทต่างๆ ในเอสซีจี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงในอนาคต ด้วยการคิดจริง ทำงานจริง พร้อมปลูกฝังแนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาล จริยธรรม และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม โดยทีมรุ่นพี่มืออาชีพที่พรั่งพร้อมประสบการณ์ ในโครงการ SCG Excellent Internship Program รุ่นที่ 13 บ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นทั้ง “คนเก่งและดี”

- Advertisement -

น้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2556
 สามารถ download ใบสมัคร และดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.scgcareers.comหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCG Talent Recruitment Center กองกิจการนิสิต นักศึกษา หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 0 2238 2578 และ 0 2586 1999  อีเมล scginternship@gmail.com

 

Poster A2-03