Home Brand Move !! Nowism พฤติกรรมผู้บริโภคที่ “ไม่ชอบรอ” [สัมมนา]

Nowism พฤติกรรมผู้บริโภคที่ “ไม่ชอบรอ” [สัมมนา]

 

nowism cmmu

พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากการตลาดของโลกใบนี้เริ่มเข้าสู่ยุคการตลาดดิจิตอลพร้อมกับแนวคิดของการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric) สิ่งหนึ่งที่คนทำการตลาดได้ฝึกฝนผู้บริโภคอย่างไม่รู้ตัวเลยคือการฝึกให้ลูกค้ามีความรู้สึก “ไม่ต้องรอ” จนก่อให้ผู้บริโภคกลุ่มใหญ่เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า “Nowism”

 ซึ่งมีทัศนคติที่ว่า การรอทำให้ทั้งเสียเวลาและเสียโอกาส ซึ่งหากผู้บริโภคเชื่อว่าตัวเองต้อง “เสีย” แล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะไปใช้บริการของสินค้าแบรนด์อื่นได้โดยไม่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณสมบัติของสินค้าในยุคปัจจุบันนั้นแทบจะไม่แตกต่างกัน และเชื่อหรือไม่ว่าจากกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างจำนวน 737 คน ที่ได้ทำการสำรวจ พบว่ามีมากถึง 81.5% ของกลุ่มผู้บริโภคนั้นเป็นผู้บริโภคกลุ่ม Nowism!

ทีมนักศึกษา ปริญญาโท สาขาการตลาด ได้ค้นหาและทำการวิจัยถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคกลุ่ม Nowism และพบว่าถึงแม้บริษัทต่างๆ จะตระหนักถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ แต่ยังไม่พบงานวิจัยที่เป็นระบบในการสืบเสาะและเจาะลึกในพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เลย และงานชิ้นนี้จะเป็นงานวิจัยชิ้นแรกๆ ของโลกที่พูดถึงเรื่องดังกล่าว ซึ่ง

งานวิจัยชิ้นนี้จะเผยแพร่ในรูปแบบของการตลาดอภิปราย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 13.00-17.00 น. ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดี-รังสิต ครับ

 nowism cmmu poster

สำรองที่นั่งโทรฯ 081-732-0418 หรือ 089-774-6161 ที่นั่งมีจำนวนจำกัดครับ  http://goo.gl/kAepA5 

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม