“กรุงศรี” คว้ารางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งเอเซีย [PR]

Krungsri

นางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์การตลาดและแบรนด์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับรางวัล “สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งเอเซีย” (Silver) จาก APPIES 2013 เทศกาลสุดยอดแนวคิดทางการตลาดแห่งเอเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันโฆษณาสิงคโปร์ โดยกรุงศรีเป็นหนึ่งใน 3 องค์กรจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว สำหรับแคมเปญการตลาดของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ ซึ่งผลักดันให้กรุงศรีขึ้นเป็นผู้นำในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยสามารถระดมเงินฝากได้มากกว่า 1.5 แสนล้านบาท อีกทั้งยังทำให้คะแนนชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของกรุงศรี (Net Promoter Score – NPS) และความชื่นชอบในแบรนด์ กรุงศรีสูงขึ้นด้วย

- Advertisement -