โครงการ “ออมดี มีบ้าน” เป็นเจ้าของบ้านง่ายกว่าเดิม [PR]

 thanachart&pruksa

ธนาคารธนชาต ร่วมกับ พฤกษา เรียลเอสเตท ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ “ออมดี มีบ้าน” เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีบ้านได้ง่ายขึ้น เพียงฝากเงินตามจำนวนที่กำหนดต่อเนื่อง 12 เดือน

- Advertisement -

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความร่วมมือกับพฤกษา เรียลเอสเตท ในครั้งนี้ว่า “ที่ผ่านมา ลูกค้าที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อบ้านกับทางธนชาตมีหลากหลายอาชีพ ทั้งพนักงานประจำ เจ้าของกิจการ และมีส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่มีหลักฐานแสดงสถานะทางการเงินที่อ้างอิงได้ หรือบัญชีเงินฝากไม่หมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ประสบปัญหาในการยื่นขอสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงิน

ธนชาตซึ่งมีแนวคิด “คิดได้ ก็ทำได้” จึงได้คิดโครงการ ออมดี มีบ้าน โดยเริ่มกับพฤกษา เรียลเอสเตทเป็นรายแรก เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น เพียงลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจำ หรือเงินฝากปลอดภาษี และฝากเงินในจำนวนที่เท่ากันตามที่กำหนดทุกๆ เดือนต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน ก็มีสิทธิได้รับพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพอิสระมีเพิ่มมากขึ้น ความต้องการอยากมีบ้านเป็นของตนเองก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย พฤกษาจึงได้ร่วมกับธนชาตจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างลูกค้าให้มีวินัยในการออมเงินเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และเพิ่มความสะดวกด้วยบัตรออมดี มีบ้าน ช่วยเตือนความจำยอดการฝากรายเดือน โดยการออมสามารถนำค่าผ่อนดาวน์บ้านที่จองกับโครงการพฤกษาไปรวมได้ และขอวงเงินกู้ได้สูงสุด ถึง 3 ล้านบาท ลูกค้าที่สนใจ สามารถติดต่อได้ทุกโครงการของพฤกษา และที่ธนาคารธนชาต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาต กว่า 620 สาขา หรือ โทร.1770 และพฤกษา    คอนแท็ค เซ็นเตอร์ โทร. 1739