เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดสัมมนาลูกค้าประจำปี “SCG Chemicals Digest” [PR]

SCG Chemical

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นประธานจัดงานสัมมนา “SCG Chemicals Digest” ภายใต้หัวข้อ “Innovative Product for a Better Living” เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิ่มเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภคจากมุมมองการทำการตลาดของแบรนด์ “ซีกัล” โดยมีนายสิทธิชัย เรืองจรุงพงศ์ กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ร่วมงาน พร้อมกันนี้ยังพูดถึงเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2556” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และนายภาววิทย์ กลิ่นประทุม ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความคิดเห็น

- Advertisement -