เอสซีจีกวาด 5 รางวัลยอดเยี่ยมจาก Asian Excellence Recognition Awards 2013 [PR]

Asian Exellence Reg Awards

คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน เอสซีจี คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี และคุณวัชระ เอี่ยมสกุล ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักงานวางแผนกลาง เอสซีจี ร่วมแสดงความยินดีที่เอสซีจีสามารถคว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมจาก 3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia

- Advertisement -

รางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัล CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) รางวัล CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best CSR) รางวัลบริษัทไทยยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Company (Thailand)) และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตลอด 100 ปี โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้วยความโปร่งใส่และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล