Home Digital วิจัยเผย นักช๊อป “ยิ่งใช้มือถือ ยิ่งช๊อปเยอะ”

วิจัยเผย นักช๊อป “ยิ่งใช้มือถือ ยิ่งช๊อปเยอะ”

 

mobile in store2

ปัจจุบันมือถือสมาร์ทโฟนไม่ใช่เพียงแต่ติดต่อสื่อสารยังเป็นเพื่อนช่วยในการช๊อปปิ้งอีกด้วย พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญก่อนกระบวนการตัดสินซื้อ  ล่าสุด Google เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้มือถือในสโตร์ (Mobile In-Store Research : How in-store shoppers are using mobile device)  ข้อมูลสำคัญมีดังนี้

 

1. 84% ของนักช๊อปยอมรับว่าใช้มือถือช่วยในการซื้อขณะอยู่ในร้านค้า โดยเฉพาะสินค้าอุปกรณ์ใช้ภายในบ้าน

2. เวลาเฉลี่ยที่ใช้นักช๊อปใช้เวลากับมือถือ  15 นาที

3. นักช๊อปที่ยิ่งใช้มือถือมากยิ่งซื้อมาก ตัวอย่างเช่น กลุ่มอุปกรณ์ใช้ภายในบ้านนักช๊อปที่ใช้มือถือถี่กว่า ขนาดของตะกร้าช๊อปปิ้งจะใหญ่กว่านักช๊อปที่ใช้มือถือปกติ ถึง 40%

4. ผู้บริโภคเลือกช่องทางการ Search มาเป็นอันดับ 1 ในการช่วยตัดสินใจซื้อ คิดเป็น 82%  รองลงมาเว็บไซต์ร้านค้า 62%  และเว็บไซต์แบรนด์  50%

นอกจากนี้ผลสำรวจยังระบุถึงนักช๊อปใช้มือถือค้นหาอะไรขณะอยู่ในร้านค้า  53% เปรียบเทียบราคา 39% ค้นหาโปรโมชั่น และ 36% ค้นหาสถานที่และร้านอื่นๆ

mobile in-store research

ที่มา : google

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม