“พีที” พลิกโฉมแบรนด์ครั้งใหญ่ ผงาดอันดับหนึ่งแบรนด์ในใจคนไทย [PR]


ptg energy

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงและค้าน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันพีที เดินหน้าปรับภาพลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ พลิกโฉมแบรนด์ และตอกย้ำผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่สายตาคนไทยทั่วประเทศ ด้วยการประกาศแต่งตั้ง ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย เอเจนซี่ชั้นนำระดับโลก เป็นผู้ดูแลภาพลักษณ์การสื่อสารทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ชูกลยุทธ์ “ไม่ต้องใหญ่ครบครัน แต่เรื่องน้ำมัน พีทีเราให้เต็ม (Not the biggest but the best)” เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ให้สอดคล้องกับแนวคิด “ที่ไหนมีคนไทย แบรนด์พีทีจะไปถึง เพื่อเป็นที่ 1 ในใจคนไทยทั่วประเทศ”

- Advertisement -

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  “เราตัดสินใจทำสัญญาแต่งตั้ง ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย เป็นผู้ดูแลดำเนินงานด้านการสื่อสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นระยะเวลา 3 ปี เพราะเราเชื่อว่า  ลีโอ เบอร์เนทท์เป็นเอเยนซื่ชั้นนำของประเทศที่ได้สร้างสรรค์ผลงานให้หลายๆ แบรนด์ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักมาแล้ว พีที มี DNA ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพที่ดีที่สุดเป็นหลัก จะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เรานำมาจำหน่าย เราก็เลือกจากโรงกลั่นที่ดีที่สุดของประเทศ หรือแม้กระทั่งเมล็ดกาแฟที่เรานำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับจำหน่ายในร้านกาแฟ “พันธุ์ไทย” เราก็เลือกกาแฟที่ดีที่สุด คุณภาพระดับโลกจาก “กาแฟดอยช้าง” มาจำหน่ายให้กับลูกค้าคนไทย ดังนั้นเราจึงมีความคิดเช่นเดียวกันกับการเลือกเอเยนซี่โฆษณาคือ เลือกเอเยนซี่ที่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับเรา ”

นายสงกรานต์ เศรษฐสมภพ ประธานกรรมการบริหารเดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำงานให้กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่ทำธุรกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงและค้าน้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำที่เน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานด้วยความรับผิดชอบ และต้องการตอบแทนสังคม สำหรับแผนการสื่อสารทางการตลาดเพื่อปรับภาพลักษณ์ แน่นอนทุกวันนี้โลกการสื่อสารของเราเปลี่ยนไปมาก การพัฒนาอย่างรวดเร็วของสื่อดิจิตอล และพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและอย่างรวดเร็ว เราในฐานะผู้เชี่ยวชาญต้องนำเสนอแนวทางการการสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมกับยุคสมัย มีประสิทธิภาพพร้อมกับงานครีเอทีฟที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับธุรกิจของลูกค้าโดยยึดปรัชญาและแนวคิด Humankind ของลีโอ เบอร์เนทท์ที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าหลายๆ รายทั่วโลก ”

สำหรับแผนพัฒนาธุรกิจปี 2556 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ให้ความสำคัญกับการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ให้ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล  รวมถึงมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดในด้านการบริการที่น่าพึงพอใจ