เสริมสุข ทุ่ม 248 ล้านซื้อ “แรงเยอร์” เสริมพอร์ต [PR News]

 

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นนำ ประกาศในวันนี้ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสริมสุข ได้อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)  จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลัง “แรงเยอร์” และ “พาวเวอร์ พลัส” โดยเสริมสุขจะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้วของแรงเยอร์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ด้วยมูลค่าการเข้าซื้อกิจการเป็นจำนวนเงิน 248 ล้านบาท โดยจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2555

- Advertisement -

นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการเข้าซื้อกิจการของบริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด ครั้งนี้ว่า “เป็นการต่อยอดทิศทางการดำเนินธุรกิจของเสริมสุขในการขยายตลาดเครื่องดื่มไม่อัดลมเต็มสูบ โดยเซ็กเม้นท์เครื่องดื่มชูกำลังมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท และเป็นเซ็กเม้นท์สำคัญในตลาดเครื่องดื่มไม่อัดลมที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเข้าซื้อกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีของเสริมสุขในการขยายตลาดเครื่องดื่มไม่อัดลมต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งเพิ่มฐานการผลิตและเครือข่ายการผลิตและกระจายสินค้าของเสริมสุขให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด มีโรงงานและคลังสินค้าตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งสามารถใช้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าสู่ภาคตะวันตก  และมั่นใจว่าด้วยศักยภาพของบริษัทในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายรวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจเครื่องดื่มไม่อัดลม จะเสริมแกร่งให้เสริมสุขนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูง  เพื่อเติมความสุขให้กับผู้บริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ สัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” ระหว่างเสริมสุขและ บริษัทคาราบาวตะวันแดง จำกัด ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เสริมสุขได้ทำหน้าที่จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง ด้วยการกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภค