เสริมสุข ทุ่ม 248 ล้านซื้อ “แรงเยอร์” เสริมพอร์ต [PR News]

 

- Advertisement -

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นนำ ประกาศในวันนี้ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสริมสุข ได้อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)  จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลัง “แรงเยอร์” และ “พาวเวอร์ พลัส” โดยเสริมสุขจะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้วของแรงเยอร์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ด้วยมูลค่าการเข้าซื้อกิจการเป็นจำนวนเงิน 248 ล้านบาท โดยจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2555

นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการเข้าซื้อกิจการของบริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด ครั้งนี้ว่า “เป็นการต่อยอดทิศทางการดำเนินธุรกิจของเสริมสุขในการขยายตลาดเครื่องดื่มไม่อัดลมเต็มสูบ โดยเซ็กเม้นท์เครื่องดื่มชูกำลังมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท และเป็นเซ็กเม้นท์สำคัญในตลาดเครื่องดื่มไม่อัดลมที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเข้าซื้อกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีของเสริมสุขในการขยายตลาดเครื่องดื่มไม่อัดลมต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งเพิ่มฐานการผลิตและเครือข่ายการผลิตและกระจายสินค้าของเสริมสุขให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด มีโรงงานและคลังสินค้าตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งสามารถใช้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าสู่ภาคตะวันตก  และมั่นใจว่าด้วยศักยภาพของบริษัทในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายรวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจเครื่องดื่มไม่อัดลม จะเสริมแกร่งให้เสริมสุขนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูง  เพื่อเติมความสุขให้กับผู้บริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ สัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” ระหว่างเสริมสุขและ บริษัทคาราบาวตะวันแดง จำกัด ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เสริมสุขได้ทำหน้าที่จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง ด้วยการกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภค