Tag: Yanhee Vitamin C Water

ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ แถลง อย. แจงน้ำดื่มยันฮี วิตามิน ซี วอเตอร์ มีวิตามินซีอยู่จริงตามฉลาก พร้อมเดินหน้ารักษาตำแหน่งผู้นำตลาดน้ำวิตามินเจ้าแรก...

นพ.สุพจน์  สัมฤทธิวณิชชา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด เปิดเผยกรณีที่มีข่าวน้ำดื่มยันฮี วิตามิน ซี วอเตอร์ ตรวจไม่พบสารวิตามินซีในน้ำนั้น เป็นการนำน้ำมาตรวจโดยไม่ใช่วิธีมาตรฐานสากล ทำให้ค่าที่ได้มีความเบี่ยงเบนจนไม่พบสารวิตามินในน้ำ ซึ่งกลายเป็นข่าวแล้วนั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค จากเหตุดังกล่าว ทำให้กระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งไปถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นนทบุรี (สสจ.) เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงงานผลิตโดยตรง โดยเก็บใน...

ยันฮี วิตามินวอเตอร์ รุกตลาด เปิดตัว “ยันฮี วิตามิน ซี วอเตอร์” ชูจุดเด่น วิตามินซี 200%...

ยันฮี วิตามินวอเตอร์ ผู้นำตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน เปิดตัวเครื่องดื่ม “ยันฮี วิตามิน ซี วอเตอร์” (Yanhee Vitamin C Water) ชูจุดเด่น วิตามินซี 200% มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมสมุนไพรสกัด ให้ความสดชื่น ดับกระหาย ใส่ใจคนรักสุขภาพนพ.สรรพสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยันฮี...
- Advertorial -