Tag: WIF 2018

ตลาดหลักทรัพย์ไทยสุดเจ๋ง! คว้าอันดับ 7 ของโลก ตลาดหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนและคุณภาพ

นับเป็นมิติใหม่ของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ที่ไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญในเรื่องของการวางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและการแสวงหาผลกำไรเท่านั้น หากแต่ยังต้องคำนึงถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Corporate Social Responsibility : CSR ) ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งทิศทางของการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable Business ได้เริ่มถูกพูดถึงในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง หลายองค์กระดับโลกได้เริ่มปรับภาพองค์กรของตัวเองไปสู่การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นเดียวกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพให้ตลาดทุนโดยส่งเสริมให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงการลงทุนระยะยาวในรูปแบบการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) ควบคู่ไปด้วย โดยส่งเสริมให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม...