Tag: vrzo

10 คำตอบคลายข้อสงสัยทำไม Youtube ต้อง .co.th

หลังจากที่เราได้ใช้ Youtube.com ผู้ให้บริการด้านอัพโหลดวีดีโอชั้นนำ ในเครือของ Google มาหลายปี  ล่าสุด Youtbe เปิดตัว Youtube ประเทศไทย (Youtube.co.th) ถือเป็นประเทศลำดับที่ 62  แต่หลายคงยังสงสัยว่า .com กับ .co.th ต่างกันอย่างไร  Brand Buffet สรุปสาระสำคัญจากงานเปิดตัว  ในงานมี อริยะ พนมยงศ์  ห้วหน้าฝ่ายธุรกิจ...

ถอดรหัส ทำไมเลข “3” ใช้แล้วดังสะท้านโลก

 "ขอ 3 คำ สำหรับ..." กลายเป็นประโยคฮิตที่ปรากฏในโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่มีพื้นที่เว็บบอร์ดให้ผู้เล่นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเกปิดกว้าง เช่น ขอ 3 คำให้ดาราในภาพนี้, ขอ 3 คำให้... แน่นอนว่ากระแสขอ 3 คำ มาจากรายการ VRZO รายการที่สำรวจความคิดเห็นของคนที่ดูดี 100 คน ในเรื่องราวใกล้ตัว และหลังจากนั้นก็ขอความ 3...