Tag: Virtual Platform

ม. มหิดลจับมือไทยพาณิชย์ เปิดโลกการเรียนการสอนออนไลน์ รับน้องใหม่ปีการศึกษา 2563 [PR]

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อยอดโครงการ “Mahidol Digital Convergence University” พัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงในรูปแบบ Virtual Platform ภายใต้แนวคิด Study Anywhere รองรับการเรียนการสอนและการประชุมระยะไกลจากทั่วโลก ประกาศเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตอบโจทย์โลกการศึกษารองรับวิถีใหม่ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

AIS 5G Thailand Virtual Expo เผยยอดผู้เข้าชมงาน ตลอด 5 วัน กว่า 9.7...

เอไอเอส เปิดตัวเลขอีเวนท์เวอร์ชวล AIS 5G Thailand Virtual Expo พบยอดผู้เข้าชมออนไลน์ตลอด 5 วันของการจัดงานรวมกว่า 9.7 แสนคน โดย 48% มาจากกรุงเทพมหานคร และ 52% จากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ชี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสการขาย และเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนทั่วประเทศเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างไร้พรมแดนคุณปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส...
- Advertorial -