Tag: TSCA

5 กลยุทธ์ “ค้าปลีกไทย” ฝ่าวิกฤตจากแรงบีบ Digital Disruption พร้อมเปลี่ยนสู่ยุค “Shopping Center 4.0”

ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ถึงปีนี้ จะเห็นปรากฏการณ์ปิดสาขาของ Chain Retailers ทั้งศูนย์การค้า-ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการปิดตัวของแฟชั่นแบรนด์ที่เปิดช้อป เหตุผลหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจ กระทบต่อเสถียรภาพด้านการเงินขององค์กร และการเผชิญกับสถานการณ์ Digital Disruption ที่อีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางการซื้อสินค้าหลักของผู้บริโภคในปัจจุบันเมื่อมองกลับมายังประเทศไทย ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสถานการณ์ “ศูนย์การค้า” ในไทย เผชิญกับความท้าทายเช่นกัน ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจไม่สดใสมากนัก ความซบเซาของกำลังซื้อผู้บริโภค อีกทั้งการเติบโตของ “อีคอมเมิร์ซ” แม้จะยังอยู่ในสเต็ปเริ่มต้น แต่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งทุกวันนี้...

“ภาษีสินค้าแบรนด์เนม” ดับฝันไทยเป็น “Shopping Destination” เทียบชั้นฮ่องกง – สิงคโปร์

ปัจจุบันธุรกิจศูนย์การค้า เป็นภาคธุรกิจอันดับ 2 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ GDP ของประเทศ รองจากภาคอุตสาหกรรม ขณะที่อันดับ 3 คือ ภาคธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งทุกวันนี้พัฒนาการของศูนย์การค้าในประเทศไทย กำลังก้าวมายืนบนเวทีการแข่งขัน ทั้งระดับเอเชีย และระดับโลก เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นหนึ่งใน “World-class Shopping Destination” “สมาคมศูนย์การค้าไทย” หรือ “TSCA” นำโดย คุณวัลยา...