Tag: Tourist Spending

บทวิเคราะห์ Krungthai COMPASS ค่าใช้จ่ายต่อทริปลด สวนทางตัวเลขคนมาเที่ยวเพิ่ม หรือนักท่องเที่ยวไม่ค่อยใช้จ่ายในไทยแล้ว?

การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญในการพยุง GDP ประเทศไทยไตรมาสล่าสุดที่ผ่านมา โดยตัวเลขรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 5.8% ขณะที่ในแง่จำนวนเพิ่มขึ้น 7.2% แต่ภายใต้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น กลับพบว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปในรูปเงินบาทของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับลดลง -1.3% เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นการสะท้อนว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ค่อยใช้จ่ายในไทยแล้วหรือไม่ ใช้จ่ายต่อหัวลด ไม่ได้แปลว่านักท่องเที่ยวจ่ายน้อยลงดร.กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ และ คุณจารุวรรณ เหล่าสัมฤทธิ์ นักวิจัยจาก Krungthai COMPASS วิเคราะห์ผ่านงานวิจัย “คนต่างชาติเที่ยวไทยเพิ่ม แต่ใช้จ่ายต่อทริปลดลง…หรือนักท่องเที่ยวไม่ค่อยใช้จ่ายในไทยแล้ว?”...

อินไซต์คนไทย จะเที่ยวทั้งที ต้องเป๊ะ ต้องปัง แถมแนวโน้มใช้จ่ายต่อทริปหนักขึ้น 50%

ผลสำรวจและวิจัยระดับ Global Study จากสองสถาบันชั้นนำอย่าง VISA และ Booking.com เพื่อทำความเข้าใจอินไซต์นักเดินทางจากทั่วโลก ซึ่งทำออกมาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และยังให้ผลที่เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันที่สะท้อนได้ว่า นักเดินทางคนไทยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อได้เดินทางท่องเที่ยว โดยจะเตรียมตัวและวางแผนก่อนการออกเดินทางท่องเที่ยวเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเล็ก ตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก เส้นทางการท่องเที่ยว เสื้อผ้า หน้า ผม ไปจนกระทั่งการแพลนค่าใช้ต่างๆ ที่ต้องใช้ในระหว่างทริปการเดินทาง คนไทยชอบเที่ยว แต่เสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะ  เริ่มด้วยข้อมูลจากทางฝั่ง Booking.com...