Tag: The Nine Center Rama 9

MBK

MBK ลดค่าเช่าร้านค้า 30-70% – ไม่เก็บค่าปรับกรณีจำเป็นต้องปิดร้าน พร้อมขนทัพผู้เช่าอยู่บน LAZADA

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, พาราไดซ์ พาร์ค, พาราไดซ์ เพลส และเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ประกาศตรึงมาตรการลดภาระค่าเช่าทุกศูนย์การค้าในเครือเฉลี่ย 30 - 70 % ตามประเภทกิจการ และยืนยันไม่มีเรียกเก็บค่าปรับกรณีจำเป็นต้องปิดร้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19พร้อมดำเนินมาตรการเชิงรุกทำความสะอาดครั้งใหญ่ทันทีที่พบ Timeline ผู้ติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดของผู้มาใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ฯ ควบคู่การพัฒนาช่องทางการทำตลาดออนไลน์และสนับสนุนพื้นที่ลานโปรโมชันให้หมุนเวียนนำสินค้ามาจำหน่าย...

ปั้น Community Mall อย่างไร ไม่ให้เจ๊ง ! และถอดสูตรความสำเร็จ “The Nine Center”

เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว วงการค้าปลีกไทยเกิดเซกเมนต์ใหม่ขึ้นมา นั่นคือ "Community Mall" รูปแบบค้าปลีกขนาดกลาง เกิดขึ้นตามการขยายตัวของเมืองและชุมชนลักษณะเฉพาะตัวของ "Community Mall" เป็นค้าปลีกที่รองรับคนในชุมชนโดยรอบ หรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในย่านนั้น รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร ขณะที่การออกแบบจะผสมผสานระหว่างพื้นที่เปิดโล่ง กับตัวอาคารเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคาร 2 – 3 ชั้น มีทางเข้า-ออกโครงการง่าย ส่วนสินค้าและบริการ มุ่งตอบความต้องการชีวิตประจำวันเป็นหลักช่วงเวลานั้น...
- Advertorial -