Tag: the coca cola bag

นวัตกรรม”ถุง Coca-Cola” ครั้งแรก ดันยอดอเมริกากลาง

ในเมื่อต้นทุนขวดพลาสติกมีราคาสูงขึ้น จึงทำให้ราคาเครื่องดื่มต้องขยับราคาตามขึ้นเช่นกัน  โดยเฉพาะแถบประเทศอเมริกากลาง Coca Cola หรือ โค้ก เจ้าตลาดน้ำดำ ออกไอเดียใหม่เพื่อหาทางออกให้กับปัญหาเรื่องขวดด้วย ถุงพลาสติกโค้ก (The Coca-Cola Bag) เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแถบประเทศอเมริกากลางมักเทเครื่องดื่มจากขวดใส่ถุงพลาสติกใสสำหรับลูกค้าซื้อกลับบ้าน (คล้ายร้านของชำในไทย)  ซึ่งช่องทางนี้คิดเป็น 80%ของยอดขายทั้งหมด  ดังนั้น Coca Cola ตัดสินใจใส่  Gimmick ให้ักับแบรนด์ด้วยการออก "ถุงพลาสติกทรงขวดโค้ก" เพื่อทำให้ลดปัญหาราคาขวด...

LATEST POST

MOST POPULAR