Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: Thailand e-Commerce Week 2017

มากกว่าแชท-บันเทิง ชาวเน็ตไทย Up Level ขยันขายของดันตลาดอีคอมเมิร์ซพุ่ง 2.8 ล้านล้าน

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขึ้นแท่นประเทศที่มีมูลค่าธุรกิจสูงเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม B2C ที่โดดเด่นจนเป็นผู้นำของอาเซียน ซึ่งนอกจากเชิงมูลค่าที่เติบโตทุกปีแล้ว ยังได้เห็นพัฒนาการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่พัฒนามากขึ้นด้วยเช่นกัน ประกอบกับการเกิดผู้เล่นรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาด ส่งผลให้ Ecosystem นี้แข็งแรงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวและพยายามเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้ให้ได้ เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือเสียโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง   คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR