Tag: Summer Happy Weekend

“ โรบินสัน ” ส่งกลยุทธ์ Seasonal Marketing ชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์-เพิ่มทราฟฟิคลูกค้าได้กว่า 30%

ท่ามกลางสถานการณ์ค้าปลีก  ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทั้งสงครามราคา การทำโปรโมชั่นที่มีรูปแบบหลากหลาย ขณะที่ในแง่พฤติกรรมของผู้บริโภคเองนั้น ก็เปลี่ยนไปให้ความนิยมซื้อสินค้าในช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวกและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากขึ้นจากภาวะตลาดที่มีความท้าทายสูงขึ้นอย่างมากนี้ ทำให้   “โรบินสัน”   หนึ่งในผู้เล่นแบรนด์หลักของตลาดห้างสรรพสินค้า ออกมาเคลื่อนไหวเปิดเกมรุกชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์  ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลที่มีบรรยากาศการจับจ่ายคึกคัก จากการมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด ทำให้ยอดขายในช่วงนี้ของทุกปีมีการเติบโตที่สูงขึ้นคุณอนวัช สังขะทรัพย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ว่า...
- Advertorial -