Tag: Startup&Innobiz

แค่คิดว่า “อีกนิด”​ ก็สร้าง R&D ให้ธุรกิจได้แล้ว พร้อมเข้าใจอินไซต์ ทำไม SME ไทยทำ R&D แค่...

Krungthai Macro Research โดยธนาคารกรุงไทย ทำการศึกษาอินไซต์ของกลุ่มผู้ประกอบการ​ SME ชาวไทย พร้อมพบข้อมูลว่า จำนวน SME ไทย ที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ R&D ยังมีสัดส่วนที่น้อยอยู่ โดยมีอยู่ราว 0.2% เท่านั้น ขณะที่เม็ดเงินโดยรวมของทั้งประเทศที่ใช้ไปกับการทำ R&D นั้น มีสัดส่วนประมาณ 1% เมื่อเทียบกับตัวเลข GDP...
- Advertorial -