Tag: Sodium

“เป๊ปซี่โค” เผยปฏิบัติการลดน้ำตาล – ไขมันอิ่มตัว – โซเดียมในเครื่องดื่มและอาหาร

เมื่อทิศทางของโลกมุ่งไปสู่ Healthy Lifestyle ที่คนในสังคมตระหนักและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับแรงกดดันจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และรัฐบาลในหลายประเทศ ที่ตำหนิบริษัทผลิตเครื่องดื่มและอาหาร เช่น “เป๊ปซี่โค” (PepsiCo) และ “โคคา-โคลา” (Coca-Cola) เป็นสาเหตุของการขยายตัวปัญหาโรคอ้วนและโรคเบาหวานส่งผลให้ล่าสุด “เป๊ปซี่โค (PepsiCo) วางยุทธศาสตร์เพิ่มระดับแผนปฏิบัติการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม พร้อมทั้งลดโซเดียมและไขมันอิ่มตัวในอาหารให้มากกว่าเป้าหมายเดิมที่เคยประกาศไปก่อนหน้านั้น ที่กำหนดว่าภายในปี 2020 จะลดน้ำตาล 25% ในเครื่องดื่มบางตัวสำหรับยุทธศาสตร์ใหม่นี้ ได้กำหนดเป้าหมายภายในปี...
- Advertorial -