Tag: Smoking

“น้ำหมึกดำ” คั้นมาจาก “ปอดดำๆ” ของร่างคนติดบุหรี่

แม้ว่าจะทราบดีว่า "บุหรี่"  เป็นสิ่งอันตรายต่อร่างกายและก่อให้เกิดโรคร้ายแรงอย่าง "มะเร็ง"  แต่จำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยยังมีกว่า 13 ล้านคน  เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 10 เท่า  ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นและผู้หญิง  และคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน เฉลี่ยวันละ 142 คน (ที่มา : สถิติสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ)The Message from the Lungs นิทรรศการรณรงค์งดสูบบุหรี่...

อย.อเมริกา ปล่อย 3 คลิปสยองเตือนวัยรุ่นชอบสูบบุหรี่ “หนังหน้าเหี่ยว ฟันหลุด”

 คณะกรรมการองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration : FDA ) หรือที่เข้าใจง่ายๆ ว่า หน่วยงานด้านสุขภาพของชาวอเมริกัน ออกภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ "The Real Cost" รณรงค์ให้วัยรุ่นอเมริกันลด ละ เลิกบุหรี่ โดยชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายของบุหรี่ 1 ซองมันมากกว่าแค่เงิน งานนี้จุดเด่นอยู่ที่ความเข้าใจพฤติกรรมของคนติดบุหรี่และเลือกเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และสื่อสารออกมาได้อย่างตรงและเห็นภาพสุดๆโฆษณาชุดนี้สร้างสรรค์โดย Draftfcb...
- Advertorial -