Tag: SME Bank

เกิดยาก-ตายง่าย-รอดน้อย SMEs ไทยกว่าครึ่งไม่ได้ไปต่อ พบทางรอดจาก SME Bank อยากถึงฝั่งฝันต้องอ่าน!!

การขาดแคลนเงินทุน และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งให้บริการทางการเงินตามระบบได้ ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบันอยู่เช่นเดิม ธุรกิจขนาดกลางและเล็กๆ ในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่จะเกิดได้ ก็มักจะต้องใช้เงินที่เจ้าของธุรกิจทุบกระปุกเงินเก็บที่ตัวเองสะสมเอาไว้ บางรายดีหน่อยก็อาจจะมีญาติให้พอหยิบยืมได้ หรือแม้แต่การใช้เงินจากวงเปียแชร์มาลงทุน รวมทั้งมีวิธีหาเงินสารพัดรูปแบบ เพื่อหาทุนมาใช้เริ่มต้นทำธุรกิจสักอย่างหนึ่ง ขณะที่มีผู้ประกอบการบางส่วนที่แม้ว่าจะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนตามระบบของแบงก์พาณิชย์ได้ แต่ก็ยังเกิดปัญหา NPL ไม่สามารถสร้างให้ธุรกิจเติบโตได้ตามที่วาดฝันเอาไว้ ซึ่งมีจำนวนเฉลี่ยถึงปีละ 5% ทำให้เมื่อมองภาพรวมในรอบ 10 ปีที่ผ่านมานี้ เท่ากับว่าจะมีธุรกิจ SMEs ถึง 50%...
- Advertorial -