Tag: Shutterstock API

Shutterstock-API_Cover

ชัตเตอร์สต็อก เปิดตัว Shutterstock API ผู้ช่วยสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ให้ถูกลิขสิทธิ์และสร้างรายได้

Shutterstock (ชัตเตอร์สต็อก) แพลตฟอร์มผู้ให้บริการภาพ วิดีโอ และเพลงยักษ์ใหญ่ รุกตลาดประเทศไทยอีกขั้นด้วยการเปิดตัว Shutterstock API สำหรับเชื่อมโยงเนื้อหาของ Shutterstock เข้ากับเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของธุรกิจต่างๆเพื่อการใช้งานแบบไร้รอยต่อกันแล้ว Shutterstock API คืออะไร? Shutterstock API คือการเชื่อมหน้าเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของพาร์ทเนอร์เข้ากับคลังรูปภาพที่มากกว่า 360 ล้านภาพและวิดีโอที่มากกว่า 21 ล้านคลิป รวมถึงเพลงพร้อมใช้งานแบบถูกลิขสิทธิ์ ซึ่งความพิเศษของ Shutterstock API คือเมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้ว สามารถกลับไปทำกิจกรรมต่อในบ้านของพาร์ทเนอร์ได้แบบไร้รอยต่อ...
- Advertorial -