Tag: Shizuoka

Shizuoka บทพิสูจน์ “ชาเขียว” ยังไม่ถึงทางตัน แต่ต้องดันไปสู่ความเป็นพรีเมี่ยม

"อวสาน ชาเขียว" ? นี่คือ คำถามที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในแวดวงการตลาดและการลงทุนในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาพรวมของตลาดที่หดตัวลง แต่ถ้าหากพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จะพบว่า ยังมีเซกเมนต์ของตลาดที่เติบโต และยังมีช่องว่างให้บุก ประกอบกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่ในวันนี้ การเติบโตของสินค้ากลุ่มพรีเมี่ยมมีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าสินค้ากลุ่มอื่นๆ นั่นทำให้แบรนด์ต่างๆ รวมทั้งสินค้าในกลุ่มชาเขียวเปิดตัวรสชาติใหม่ๆ ภายใต้แนวคิดนี้มากขึ้นสินค้าพรีเมี่ยมเติบโตสูง ปั้นประสบการณ์ใหม่จากการเติบโตของชนชั้นกลางในเมือง ที่แสวงหาความแปลกใหม่ทั้งสินค้า บริการ และการใช้ชีวิต นั่นทำให้สินค้าที่อยู่ในกลุ่มพรีเมี่ยมในประเทศไทยเติบโตขึ้นถึง 24% โดยมีปัจจัยเกื้อหนุน...