Tag: Shikaki

สะระแหน่-มังคุด สุดฮอตสมุนไพรไทย ต่างชาติแห่ทำเครื่องอางค์

  Mintel (มินเทล) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ ตลาดผู้บริโภคและสื่อ มากกว่า 40 ปี  วิเคราะห์และคาดการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศไทย ไว้ว่า  ตลาดผลิตภัณฑ์ความงามมีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยคาดว่าจะมีมูลค่า 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จาก 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2551 ซึ่งมินเทลคาดการณ์ว่าตลาดผลิตภัณฑ์ความงามของไทยจะมีการเติบโตถึงร้อยละ 34 คิดเป็นมูลค่า 4,800...
- Advertorial -