Tag: Sephora Asia

‘Alia Gogi’ (อริอา โกกิ) ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานแห่งเซโฟราเอเชีย พร้อมทั้ง Sarah Boyd และ Maggie Chan...

‘Alia Gogi’ กรรมการผู้จัดการเซโฟราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้เครือบริษัทแอลวีเอ็มเอช (LVMH) จะดำรงตำแหน่งประธานเซโฟราเอเชีย โดยมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 โดย Benjamin Vuchot ประธานเซโฟราเอเชียคนปัจจุบัน จะได้รับหน้าที่พิเศษและตำแหน่งใหม่ภายในเครือ LVMH ที่จะประกาศให้รับทราบในโอกาสต่อไปโดยการเข้ารับตำแหน่งของ Alia และปรับเลื่อนตำแหน่งของ Sarah Boyd และ Maggie Chan จะช่วยเพิ่มจุดยืนอันแข็งแกร่งของผู้หญิงให้กับทีมบริหารระดับสูงของเซโฟราเอเชียChris...
- Advertorial -