Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: Segment

“ยูนิลีเวอร์” ยกระดับพอร์ตโฟลิโอ มุ่งสู่เซกเมนต์ “Premium Mass” รับกลุ่มชนชั้นกลางเติบโต

แต่ไหนแต่ไรมาแบรนด์และสินค้าใน Portfolio ของยักษ์ใหญ่สินค้าอุปโภคบริโภค “ยูนิลีเวอร์” อยู่ในตลาด Mass มาโดยตลอด แต่ยุทธศาสตร์ธุรกิจนับจากนี้ นอกจากทำตลาด Mass แล้ว ยังได้ขยาย Portfolio เจาะตลาด “Premium Mass” มากขึ้น เพื่อรองรับ “ผู้บริโภคชนชั้นกลาง” (Middle Class) ที่นับวันประชากรกลุ่มนี้ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยลักษณะของผู้บริโภคกลุ่มชนชั้นกลาง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ มีการศึกษา มีความรู้...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR