Tag: SECOM Group

มีแค่ “กล้อง” อย่าเรียกระบบรักษาความปลอดภัย SECOM Smart Security มืออาชีพ-ครบวงจร-ปลอดภัยกว่า

 สำหรับคนทำธุรกิจแล้ว นอกจากความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งการทำตลาดเพื่อให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักและเติบโต ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้ก็คือ การให้ความสำคัญกับการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถเชื่อมั่นและอุ่นใจได้จริง โดยเฉพาะในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะต้องสามารถระงับ ยับยั้ง หรือบรรเทาไม่ให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงหรือลุกลามบานปลาย ไม่ต่างกับการฉีดวัคซีนให้กับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรง ภายใต้การมีภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตขณะที่การเลือกฉีดวัคซีนเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่สุขภาพของธุรกิจ ก็จำเป็นต้องเลือกแบบที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันความเสี่ยงและยับยั้งความเสียหายร้ายแรงได้จริง แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในความเป็นจริงแล้วหลายๆ ธุรกิจเลือกใช้เพียงแค่การติดตั้งกล้องวงจรปิดในการดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วๆ ไปเท่านั้น ซึ่งการมีเพียงแค่กล้องวงจรปิดคงไม่สามารถสร้างความอบอุ่นและปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง เพราะข้อจำกัดของการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยที่ไม่มีการ Monitor อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจร หรือ Smart...
- Advertorial -