Tag: #SaveToysRUs

มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทของเล่นในสหรัฐ หวังฟื้นชีวิต “Toys R Us” ทุ่มเงินซื้อกิจการ 300 สาขา

ใครเลยจะเชื่อว่า “เชนร้านจำหน่ายของเล่นเด็ก” รายใหญ่ของโลกอย่าง “Toys R Us” ในสหรัฐฯ ถึงคราวเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ เมื่อประสบภาวะขาดทุนยับ และเตรียมประกาศล้มละลาย พร้อมปิด 800 สาขาทั่วสหรัฐฯ หลังเผชิญศึกทั้งจากคู่แข่ง และการบูมของ E-Commerce ที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมพ่อแม่ ผู้ปกครองหันไปซื้อของเล่นให้กับลูกหลานผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นอย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวัง ยังคงมีแสงสว่างเสมอ เมื่อมหาเศรษฐีนามว่า “Isaac Larian” ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง และซีอีโอบริษัท MGA...