Tag: SAP

เอสเอพี แนะองค์กรธุรกิจไทย ปรับตัวสู่การเป็นผู้นำในยุค เอ็กซ์พีเรียน อีโคโนมี [PR]

เอสเอพี ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจทุกขนาดในทุกภาคอุตสาหกรรมของไทยปรับตัวในยุค เอ็กซ์พีเรียน อีโคโนมี (Experience economy) พร้อมเผยโซลูชั่นชั้นนำของตลาดด้าน เอ็กซ์พีเรียน แมเนจเมนท์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความเป็นเลิศในทุกกระบวนการทางธุรกิจซึ่งจะช่วยให้องค์กรก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาด ทั้งนี้ความมุ่งมั่นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของเอสเอพี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนสู่การเป็น ไทยแลนด์ 4.0ในยุคที่เอ็กซ์พีเรียนคือทุกสิ่งในปัจจุบัน ประสบการณ์ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อผลประกอบการทางธุรกิจ จึงมีความจำเป็นที่เจ้าของธุรกิจต่างๆ จะต้องเข้าใจสถานการณ์ ตระหนักถึงโอกาสและพิจารณาว่าธุรกิจของตนต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีในองค์กรในแง่มุมใดบ้าง ในโลกที่มีตัวเลือกหลากหลาย “ประสบการณ์” สามารถสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมความภักดีของลูกค้าและพนักงาน...