Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: Samgsung Galaxy S8

เกมล่า คว้า S8 ใช้ Hybrid Social Activity ส่ง “ประสบการณ์ไร้กรอบ” เชื่อม Facebook...

ในระยะหลังการใช้ Facebook Live กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่แบรนด์เลือกใช้เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ แต่ด้วยความที่ทุกอย่างเกิดขึ้น “สด” ก็ทำให้มีที่ให้ความสนใจในกิจกรรมไม่มากเท่าที่ควร นอกเสียจากมีกิจกรรมพิเศษจริงๆ เท่านั้น ในฝั่งของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเองก็ได้รับ Notification จากสารพัดเพจที่ตัวเองไปกดไลก์เอาไว้ จนไม่มีเวลาเข้าไปดู แต่ล่าสุด Samsung ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่า “ไร้กรอบ” จริงๆ กับแคมเปญ #เกมล่าคว้าS8 ท้าคนไทยให้ออกตามหา Samsung Galaxy S8...
- Advertorial - TOT speed

LATEST POST

MOST POPULAR