Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: RECMA

อินิชิเอทีฟ แข็งแกร่ง! คว้าอันดับ 1 Media Agency จาก RECMA [PR]

การจัดอันดับล่าสุดจาก RECMA   หรือ บริษัทวิจัยประเมินผลธุรกิจและการให้บริการของมีเดียเอเยนซี่  (Research Company Evaluating the Media Agency Industry : RECMA) ที่ อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ได้รับการให้คะแนนสูงสุดถึง20 พร้อมขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ในส่วนของการประเมินคุณภาพด้านประสิทธิภาพและด้านโครงสร้าง โดยการครองอันดับหนึ่งในครั้งนี้ อินิชิเอทีฟ ยังถูกจัดให้เป็น DOMINANT...

LATEST POST

MOST POPULAR