Tag: Rapidblue

โฆษณาออนไลน์ ดึงคนเข้าร้านได้จริง

  หลายปีที่ผ่านมานี้ออนไลน์ถือว่าพระเอกของวงการการตลาด  การใช้สื่อออไลน์เพื่อสื่อสารการตลาดก็มีมากขึ้นเช่นกัน   แต่นักการตลาดเองก็สงสัยว่าการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ มันเวิร์คเหมือนกับโฆษณาแบบเดิมๆหรือไม่ และมันจะเทียบเท่ากับสื่อสิ่งพิมพ์หรือเปล่า  สิ่งเหล่านี้คือข้อสงสัย Rapidblue บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้ซื้อ   เผยผลการสำรวจล่าสุดว่า การใช้บริการ Google Adwords  มีแนวโน้มเพิ่มอัตราการเข้าใช้บริการในร้านสโตร์มากขึ้น   ซึ่งการสำรวจครั้งนี้มีการตั้งเครื่องตรวจจับเซนเซอร์ไว้ ณ ร้านสโตร์  เพื่อดูพฤติกรรมของลูกค้าประมาณ 4800 คน ใน Helsinki  ผลสรุปว่า  แคมแปญที่นำ Google  Adwords...
- Advertorial - ADFEST 2020