Tag: PRIME

PRIME ร่วมมือ ม. เกษตรฯ และ ธ.ก.ส. ให้ความรู้เรื่อง Solar แก่เกษตรกร ต่อยอดสู่การเป็น Smart...

‘PRIME’ จัดทำโครงการเพื่อสังคม อบรมให้ความรู้เกษตรกร ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตทางการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร พัฒนาสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ  โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ หรือ ไร่สุวรรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาปากช่อง  และบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสังคม...

‘PRIME’ จับมือมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ติดตั้งระบบ Solar หนุนความปลอดภัยอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า กำแพงเพชร [PR]

‘PRIME’ ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการปรับปรุงจุดสกัดเขาเย็น สนับสนุนไฟฟ้าพลังงานสะอาดในการใช้ลาดตระเวน ยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่อุทยาน และชาวบ้านในพื้นที่ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน”นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด...

PRIME โตต่อเนื่อง 3 ธุรกิจใหม่รับรู้รายได้ Q3/2020 ครั้งแรก กวาดรายได้งวด 9 เดือนเกือบ 600 ล้าน...

‘PRIME’ เติบโตขยายธุรกิจต่อเนื่อง เริ่มรับรู้รายได้ 3 ธุรกิจใหม่ครั้งแรก เผยงบงวด 9 เดือนรายได้ 568 ล้าน กำไรสุทธิ 256 ล้าน เติบโตแรง 20% มั่นใจปีนี้ผลงานเข้าเป้า บุกขยายการลงทุนทั่วเอเชียแปซิฟิก ลุยธุรกิจใหม่รับเหมาก่อสร้าง Solar Rooftop ธุรกิจ Solar Private-PPA และธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง...
- Advertorial -