Tag: Pocket Book

“เศรษฐากับกีฬา” หนังสือที่รวบรวมบทความพิเศษแนวคิดเรื่องต่างๆ ในสังคม ภายใต้แบรนด์แสนสิริ ผ่านมุมมองการเล่นกีฬา [PR]

“เศรษฐากับกีฬา” เป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมบทความพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องต่างๆ ในสังคมของคุณเศรษฐา ทวีสิน นักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นของเมืองไทย ภายใต้แบรนด์แสนสิริ ผ่านมุมมองการเล่นกีฬา ซึ่งได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันตั้งแต่ปี 2015 จนถึงต้นปี 2018 โดยเลือกเนื้อหาที่เน้นอ่านสนุก ไม่ตกเทรนด์ ด้วยถ้อยคำสำนวนภาษาที่คมคาย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับกลุ่มนักอ่านที่หลากหลาย  เป็นอาหารสมองที่นำไปต่อยอดได้ แก่เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ เจ้าของกิจการขนาดย่อม หรือนักการตลาดรุ่นเด็กที่ต้องการแรงบันดาลใจ ซึ่งแบ่งเนื้อหาเป็น 5 ตอนหลัก ได้แก่ กีฬากับโลกพาณิชย์ กีฬากับเยาวชน ...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR