Tag: Personal Shopper

central patong

“เซ็นทรัล” ชี้แจงปิดสาขาป่าตอง เหตุนักท่องเที่ยวต่างชาติหาย – ย้ายพนักงานไปสาขาภูเก็ต

ผลจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เมืองท่องเที่ยวทรุดยาว เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดน้อยลง ไปจนถึงไม่มีเลย! ทำเอาภาคธุรกิจ ทั้งรายใหญ่ และผู้ประกอบการรายย่อย ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้หลายรายต้องปิดให้บริการชั่วคราว โดยยังไม่รู้วันเวลาแน่ชัดว่าจะสามารถกลับมาเปิดอีกครั้งเมื่อไร ไปจนบางรายต้องปิดกิจการ!ไม่เว้นแม้แต่ “ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ป่าตอง” จะปิดให้บริการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ โดยล่าสุด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ได้ชี้แจงถึงสาเหตุของการปิดให้บริการชั่วคราว พร้อมทั้งนโยบายเกี่ยวกับพนักงานประจำสาขาดังกล่าวว่าตามที่...
- Advertorial -