Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: Peer Influencers

REVU แพลตฟอร์มแห่งการ “รีวิว” ก้าวสู่ปีที่ 2 เพราะพลังแห่ง Micro Influencer ช่วยสร้างกระแสของแบรนด์ได้

แม้ในปัจจุบัน Content Marketing จะเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่แตกต่างจนสังเกตได้ชัดในเรื่องของการเลือกเปิดรับข้อมูล คือ การที่ผู้บริโภคหันมาเทใจให้กับ “Micro Influencers” ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบการรีวิวสินค้า มากกว่าการเชื่อคำบอกเล่าของกลุ่ม Celebrities เช่น ดารา นักร้อง นักแสดง หรือกลุ่ม Influencers ซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ทั้งนี้ นักการตลาดได้ทำการจัดหมวดหมู่ Influencer โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม...
- Advertorial - TOT easy life

LATEST POST

MOST POPULAR