Tag: panasocin

พานาโซนิครักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ [PR]

กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย  นำโดย มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมทีมผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัวจำนวน 475 คน ทำกิจกรรม “พานาโซนิคร่วมปลูกป่าชายเลนและเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ” ด้วยการร่วมปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ และใบเล็กจำนวน 1,500 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดที่พานาโซนิคมุ่งมั่นจะสร้างพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากกว่าพลังงานที่ใช้ไป รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ถือเป็นการต่อยอดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ของพานาโซนิค อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสมดุล รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติของระบบนิเวศป่าชายเลน นางศิริรัตน์ ยงค์เจริญชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์...

พานาโซนิคเปิด SKY Series นวัตกรรมแอร์ครั้งแรกของโลก “ปล่อยลมจากด้านบน”

ย้อนไปเมื่อ 2557 ตลาดเครื่องปรับอากาศไทยมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างต่ำ เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ผู้บริโภคพากันประหยัดค่าใช้จ่าย ต่อมาในปี 2558 ผลสำรวจจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยว่า ตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้น เพราะอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน ประกอบกับการแข่งขันอย่างดุเดือด ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนมีการติดตั้งเพิ่มหรือซื้อเครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยคาดว่า ในปี 2558 ยอดขายเครื่องปรับอากาศในไทยอยู่ที่ประมาณ 1.71 – 1.77 ล้านเครื่อง ขยายตัวราวร้อยละ 6.2 – 10.4...
- Advertorial -
ADFEST 2020