Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: panasocin

พานาโซนิคเปิด SKY Series นวัตกรรมแอร์ครั้งแรกของโลก “ปล่อยลมจากด้านบน”

ย้อนไปเมื่อ 2557 ตลาดเครื่องปรับอากาศไทยมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างต่ำ เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ผู้บริโภคพากันประหยัดค่าใช้จ่าย ต่อมาในปี 2558 ผลสำรวจจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยว่า ตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้น เพราะอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน ประกอบกับการแข่งขันอย่างดุเดือด ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนมีการติดตั้งเพิ่มหรือซื้อเครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยคาดว่า ในปี 2558 ยอดขายเครื่องปรับอากาศในไทยอยู่ที่ประมาณ 1.71 – 1.77 ล้านเครื่อง ขยายตัวราวร้อยละ 6.2 – 10.4...
- Advertorial - TOT speed

LATEST POST

MOST POPULAR