Tag: Online Payment

ชำระเงินด้วยวิธี “เซลฟี่” และ “ลายนิ้วมือ” เทรนด์แรงทั่วโลกปี 2017

ที่ผ่านมาการช้อปปิ้งสินค้าและบริการต่างๆ ในช่องทางออนไลน์ เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าต้องใส่รหัส เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร และความถูกต้องในการชำระเงิน ซึ่งบางครั้งอาจทำให้ผู้ใช้งานเสียเวลา และรู้สึกยุ่งยาก หากใส่รหัสไม่ถูกต้อง“มาสเตอร์การ์ด” (Mastercard) เล็งเห็นว่าในอนาคตผู้คนจะซื้อสินค้าและบริการในออนไลน์ ผ่านทางสมาร์ทโฟนมากขึ้น สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก จึงได้ยกระดับประสบการณ์การชำระเงินผ่านระบบดิจิตอล เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกลูกค้า ควบคู่กับการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นชำระเงิน ที่ยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร และการชำระเงิน ที่ทำได้ 2 วิธี ตามแต่ผู้บริโภคจะเลือกใช้ นั่นคือ...
- Advertorial -