Tag: Omaid Hiwaizi

สร้างสรรค์หรือทำลาย? คำถามถึงวงการโฆษณากับบทบาทที่มีต่อวัฒนธรรม

Omaid Hiwaizi, President Global Marketingของ Blippar บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น รวมทั้งเทคโนโลยี AR และ AI ได้เขียนถึงบทบาทของโฆษณายุคปัจจุบันที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม ว่าเปรียบเสมือนเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์เอาแต่ใจของแบรนด์เพียงแค่นั้น เขาเชื่อว่าโฆษณาในยุคปัจจุบันสร้างรอยด่างให้กับวัฒนธรรมที่สืบสานมานานของโลก แม้ว่าจะมีโฆษณาดีๆ อยู่บ้างก็ตาม แต่ส่วนใหญ่แล้วเหมือนแบรนด์พยายามลงไปชักดิ้นชักงอเพื่อเรียกร้องความสนใจเท่านั้นเอง ทุกวันนี้มันยากขึ้นกว่าเดิมมากในการทำให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม รวมทั้งการคาดการณ์และควบคุมได้ยากในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นสถิติที่น่ากลัวของยอดวิวที่แบรนด์ต้องการ หรือการติดตั้งตัวบล็อกโฆษณาของกลุ่มเป้าหมาย แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราในฐานะของนักการตลาดและนักโฆษณาจะทำงานโฆษณาลวกๆ ออกมา แทนที่จะรวบรวมพลังมาสร้างสรรค์งานโฆษณาดีๆ ที่จะสร้างประสบการณ์ร่วมกันระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคในแบบที่มันควรจะเป็น อย่างแรกที่ควรเริ่มทำคือทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของวิวัฒนาการของงานโฆษณาว่าโฆษณาให้อะไรแก่ผู้บริโภคไปแล้วบ้าง...
- Advertorial - ADFEST 2020