Tag: nitade chula

เพราะความสำเร็จไม่มีทางลัด : วันนั้นใต้ถุน “นิเทศจุฬา” สู่วันนี้ของ “ครูเงาะ”

“เด็กยุคนี้ถูกหล่อหลอมด้วยคำว่า ต้องสำเร็จ ต้องรวยเร็ว” รสสุคนธ์ กองเกตุ หรือที่รู้จักกันในชื่อของ ครูเงาะ ครูสอนการแสดง (Acting Coach) แถวหน้าของเมืองไทยเปรยกับผู้ให้สัมภาษณ์ วันนี้ครูเงาะมีอีกหนึ่งบทบาทในการพูดคุย นั่นคือการเป็นรุ่นพี่ของน้องๆ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ตอบโจทย์คนรักกิจกรรม ย้อนกลับไปสมัยที่ “พี่เงาะ” ยังเรียนมัธยมปลายอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อมีรุ่นพี่มาแนะแนว ก็ทำให้พี่เงาะ เลือกคณะเรียนต่อได้ในทันที โดยเลือกจากคณะที่มีคาแรคเตอร์ตรงกันกับความชอบของเธอ “ตอนอยู่เตรียมฯ มีพี่มาแนะแนวบอกว่านิเทศฯ...

LATEST POST

MOST POPULAR