Tag: NISSAN Rordshoe Suranaree University

ผู้บริหารนิสสัน มอบความรู้ด้านการผลิตยานยนต์ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเสริมทักษะด้านวิศวกรรมการผลิตในประเทศไทย [PR]

เมื่อเร็วๆนี้ นายอัครพล แก้วพินิจ กรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต นิสสัน ประเทศไทย ไปบรรยายและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์กว่า 400 คนได้รับฟัง โดยการบรรยายในครั้งนี้ เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ด้ายสายการผลิตรถยนต์เชิงลึกอย่างเต็มที่นายอัครพลได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์ของนิสสันที่ต้องการสร้างการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ ระหว่างรถยนต์ ผู้ขับขี่ และสังคม ผ่านแนวคิด นิสสัน อินเทลลิเจนท์ โมบิลิตี้  (Nissan Intelligent Mobility) นี้คือสิ่งที่นิสสันยึดมั่นในการส่งมอบการขับขี่อัจฉริยะ สู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น“เราไม่ได้นำ...
- Advertorial -