Tag: myAIS App.

เบื้องหลังกลยุทธ์วางแผน Digital Platform และบริหารความพึงพอใจให้ลูกค้าของ AIS ในยามวิกฤตโควิด-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ที่ลุกลามในวงกว้างอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่มาตรการล็อกดาวน์ เพื่อยับยั้งอัตราการระบาดของไวรัสก่อนจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้หลายธุรกิจต้องเข้าสู่ภาวะ “ชะงัก” เพราะต้องปิดให้บริการแบบไม่ทันตั้งตัว แต่มีหลายธุรกิจเช่นกันที่มีการปรับตัวได้อย่างน่าสนใจ โดยนำออนไลน์มาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าจนสร้างโอกาสใหม่ๆ จากวิกฤตหนึ่งในนั้นคือ งานดูแลลูกค้าของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS) ที่ยังคงให้บริการลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ครบ ไม่แตกต่างจากการเข้ามารับบริการที่ช็อปในแบบที่ลูกค้าคุ้นเคย จนสร้างความผูกพันกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นช่องทางที่ถูกใช้งานเป็นประจำจนถึงปัจจุบัน...