Tag: mos burger

อ่านเกม “Mos Burger” ไทย หลัง “พิธาน องค์โฆษิต” เข้าถือหุ้นใหญ่ 75% สู้อย่างไรต่อในสงครามเบอร์เกอร์

นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเชนร้านเบอร์เกอร์จากประเทศญี่ปุ่นอย่าง “Mos Burger” ในประเทศไทย หลังได้ผู้ร่วมถือหุ้นรายใหม่ “คุณพิธาน องค์โฆษิต” มานั่งตำแหน่งประธานบริษัท มอส ฟูดส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 75% พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาท ร่วมกับบริษัทมอส ฟูดส์ เซอร์วิสเซส อิงค์ บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่มีทุนจดทะเบียน...