Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: MORE Growth for SMEs Station

TMB เปิดตัว TMB Experience รูปแบบใหม่ ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ SME เพื่อมอบบริการ “การเงิน” ที่ตรงจุด

ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามา Disrupt หลายธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเอง ให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน  ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก  กับการมีวิถีชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์และเทคโนโลยี  ทำให้ได้รับความสะดวกสบายจากการใช้เครื่องมือดิจิทัล ธุรกิจซึ่งถูก Disrupt และมีการปรับตัวมาอย่างต่อเนื่อง ก็คงเป็นภาคการเงิน เห็นได้จาก ช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้ปรับเปลี่ยนตัวเองมาสู่การเป็นดิจิทัลแบงก์กิ้ง  ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันในรูปแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดสาขา แข่งด้วยอัตราดอกเบี้ย หรือสินค้าทางการเงิน กลายเป็นเรื่องล้าหลังไปแล้ว สิ่งที่เป็นตัววัดและตัดสินว่าใครจะชนะในเกมธุรกิจการเงินยุคดิจิทัลได้มากกว่ากัน เดี๋ยวนี้เขาวัดกันที่ว่า ใครจะสร้าง “ประสบการณ์และความพึงพอใจ”...

LATEST POST

MOST POPULAR