Tag: Medi Com Toy

เส้นทาง 43 ปี “โก๋แก่” เป็นได้มากกว่าแค่แบรนด์ขนม​​ พร้อมเบื้องหลังสาเหตุที่ต้องการขึ้นเป็นบริษัทหมื่นล้าน และราชาแห่งถั่ว

เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีแนวคิดและวิธีการทำตลาดในแบบฉบับของตัวเองมาตั้งแต่เมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้ว ที่สำคัญยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์ในเชิงองค์ประกอบทางการตลาด ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักในสินค้าที่มีอายุเกือบครึ่งศตวรรษเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ทำไมแบรนด์ “โก๋แก่”​ ที่เริ่มต้นทำตลาดมาตั้งแต่ปี 2519 จึงยังคงรักษาความเป็นผู้นำตลาดสแนคในกลุ่มถั่วไว้ได้อย่างเหนียวแน่น รวมทั้งการต่อยอดแบรนด์ทั้งในแนวลึกที่ยังเป็นกลุ่มขนม และของกินอยู่ ​หรือจะเป็นในแนวกว้างสู่สินค้ากลุ่มอื่นๆ ไปจนถึงของเล่น โดยที่ไม่ได้ส่งกระทบต่อภาพลักษณ์และจุดยืนทางการตลาดให้อ่อนแอลงแต่อย่างใด ​​โก๋ครบองค์ประกอบ ตั้งแต่แบรนด์เกิด  ​​ “โก๋แก่ มีสามขาที่สมบูรณ์และช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี” คุณกฤษดา รวยเจริญทรัพย์ หรือคุณตอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท...